ข้อควรรู้ ก่อนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม

ข้อควรรู้ ก่อนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ถึงแม้ จะสร้างความสนุก และ ประโยชน์ ทั้งทาง ร่างกาย และทางจิตใจ ได้อย่างดีเยี่ยม แต่ในทางกลับกัน การที่จะทำ อะไร สักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเล็ก หรือ เรื่องใหญ่ แม้กระทั่ง การเล่นกีฬา เอ็กซ์ตรีมเอง ก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องศึกษา วิธีการเล่น อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย สถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นข้อควรรู้ในการเล่น เพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับตัวผู้เล่น โดยผู้เล่นจะต้องศึกษาวิธีการเล่นให้เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมแบบไหนเหมาะสมกับตนเอง

 

ข้อควรรู้ ก่อนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม

 

 

 

ผู้เล่นจะต้องศึกษาวิธีการเล่นว่าเป็นอย่างไร และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นมีอะไรบ้าง วิธีใช้เป็นอย่างไร  หากเกิดอุบัติเหตุ หรือ ข้อผิดพลาดระหว่างเล่นสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรบ้าง เพราะอุบัติเหตุ และ สิ่งที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้เสมอและตลอดเวลา

การรู้สิ่งเหล่านี้ จึงเป็นข้อจำเป็นและข้อควรรู้ประการสำคัญ  ในเรื่องของการศึกษาองค์ประกอบต่าง ๆ แล้ว การศึกษาอุปกรณ์ที่เราใช้เล่น ว่ามีการทำงานอย่างไร ใช้อย่างไร เรียนรู้ถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์การเล่น ให้เข้าใจมากที่สุด และ ควรสอบถามผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญ

ในเรื่องของการใช้งาน  ในสิ่งต่อมา กีฬาเอ็กซ์ตรีมนั้น ต้องอาศัยความกล้าเสี่ยง กล้าคิดกล้าตัดสินใจก็จริง แต่ควรจะมีคน หรือ คู่หู คู่คิดที่คอยช่วยเหลือ ในยามคับขัน ในกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิดหรือ คาดฝันขึ้นมาจริง ๆ

 

 

ทางที่ดีที่สุด และ เรียกว่าเป็นการก่อให้เกิดความมั่นใจอีกระดับสำหรับผู้เล่นคือเมื่อจะเดินทางไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมในสถานที่ใดนั้น  ควรบอกคนใกล้ชิด คนรอบข้าง หรือ มองหาโรงพยาบาล หรือ สถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อหากเกิดอุบัติเหตุจะได้แก้ไขสถานการณ์ หรือ ช่วยเหลือได้ทัน

 


 

.

.