เครื่องมือ มีดดำน้ำ

เครื่องมือ มีดดำน้ำ

ในการดำน้ำนั้น เครื่องมือมีดดำน้ำ ถืออีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ และจัดเป็น อุปกรณ์ที่ผู้สอนดำน้ำและผู้ช่วยต้องมีเพิ่มเติมจากอุปกรณ์มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อให้ สามารถพกติดตัวไว้ใช้ในยามเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงการเคาะส่งสัญญาณ นอกจากนี้ ใช้สำหรับการเคลียร์ เส้นทางในกรณี แหล่งน้ำมีความรกร้าง ของพืช หรือเศษซากต่าง ๆ อีกด้วย

ความสำคัญของเครื่องมือมีดดำน้ำ

โดยทั่วไปแล้วนักดำน้ำที่มีประสบการณ์หลาย ๆ คน มักนิยมพกมีด ขนาดเล็กติดตัวเอาไว้หรือที่เรียกว่ามีดสำหรับการดำน้ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการช่วยเหลือตัวเองในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึงใช้ตัดเลาะในกรณีที่เจอตาข่ายหรือแหติดอยู่ตามหินหรือบริเวณต่าง ๆ ใต้แหล่งน้ำ ทั้งนี้นอกเหนือจากการพกมีดด้วยเหตุผลในเรื่องความปลอดภัยของตัวเองแล้ว การพกมีดดำน้ำไปยังสามารถใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือสัตว์น้ำหรือนักดำน้ำคนอื่น ๆ ได้อย่างทันท่วงที

ลักษณะของมีดดำน้ำ

สำหรับมีดดำน้ำนั้น ควรเลือกมีที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ง่ายต่อการพกพา นอกจากนี้ยังควรคำนึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่สามารถป้องกันสนิม จากการแช่น้ำเป็นระยะเวลานานได้ นอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญสำหรับมีดที่ใช้ดำน้ำคือการมีตัวล็อคที่ดีและแข็งแรงเพื่อให้สามารถพกพาได้ ในขณะที่อยู่ใต้น้ำโดยไม่หลุดร่วงหรือสร้างความเสียหายให้แก่ตัวผู้นำน้ำนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่า มีดดำน้ำ นั้น จะเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย แต่ปัจจุบันในหลายพื้นที่ และบางประเทศ ก็ยังคงมีกฎห้ามนักดำน้ำพกมีดติดตัวลงไปด้วย อันนี้ก็เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย และป้องกัน ความเสียหายของทรัพยากรใต้ท้องทะเล ที่อาจเกิดขึ้นจากมีดที่นักดำน้ำพกติดตัวลงไป