DepthGauge

DepthGauge

สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับนักดำน้ำแล้ว นอกเหนือจาก ชุดที่ใช้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยทรงตัว, รวมไปถึงอุปกรณ์ช่วยในการหายใจ  อีก ส่วนประกอบ 1 หนึ่ง ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่แพ้กัน ซึ่ง อุปกรณ์ชิ้นนี้ จะคอยช่วยบอกระดับความลึกของน้ำที่ดำอยู่ในบริเวณนั้น ให้แก่ตัวนักดำน้ำได้ทราบแบบเรียลไทม์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว นั่นก็คือ เจ้าอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Depth Gauge หรือ เครื่องวัดความลึกในการดำน้ำ นั่นเอง

สำหรับเครื่องวัดความลึกในการดำน้ำหรือ Depth Gauge ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่นักดำน้ำจำเป็นจะต้องมีติดตัวไว้ เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่า ในจุดที่อยู่ปัจจุบันมีความลึกของในอยู่ในระดับใด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ นอกเหนือจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว Depth Gauge

ยังช่วยให้ตัวนักดำน้ำสามารถคำนวณปริมาณของอากาศออกซิเจนที่มีอยู่ในถัง ณ เวลานั้น ได้ตรงกับระยะเวลาที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสมและพอดี  อุปกรณ์ชนิดนี้ มักถูกออกแบบมาให้สามารถเรืองแสงได้ เพื่อให้เรานักดำน้ำสามารถมองเห็นหรืออ่านค่า ได้อย่างชัดเจนในพื้นที่แสงน้อยขณะอยู่ใต้น้ำลึก

ในด้านของการทำงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมาตรวัดความลึกในการดำน้ำ หรือ Depth Gauge นั้น มักนิยมต่อควบคู่ไปกับตัวมาตรวัดความดันอากาศ  หรือ Pressure Gauge  หากนักดำน้ำอุปกรณ์ชนิดที่เรียกว่าตัว Dive Computer แล้ว ก็อาจจะลดตัว Pressure Gauge  ออกไปแล้ว เหลือตัว Depth Gauge เอาไว้ใช้ บอกระดับแรงดันและความลึกของน้ำเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจาก ตัวเครื่องวัดความลึกในการดำน้ำ หรือ DepthGauge จะ เป็นการทำงานเชื่อมต่อผ่านสาย Low pressure และ มาตรวัดความดันอากาศ หรือ Depth Gauge แล้ว ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวยังถูกออกแบบให้มีดีไซน์แปลกใหม่ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างอิสระและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการทำรูปทรงของตัว Depth Gauge ให้มาอยู่ในฟังชั่นหนึ่งของนาฬิกาข้อมือ ทั้งนี้ที่เหลือก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ใช้งาน ว่าจะมีความสนใจหรือต้องการใช้งานอุปกรณ์วัดความลึกในการดำน้ำ หรือตัว Depth Gauge ที่มี Design หรือฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนนั่นเอง