2nd Stage และ Alternate air source

2nd Stage และ Alternate air source

สำหรับอุปกรณ์ที่ อยู่ในกลุ่มตัวช่วยสำหรับการจัดแรงดันใต้น้ำ นับเป็นอีกหนึ่งส่วน ที่สำคัญ และเกี่ยวพันไปถึงชีวิตของนักดำน้ำ ได้เลยทีเดียว  โดยในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ อุปกรณ์มาตรฐานนักดำน้ำ อีก 2 ชิ้น ที่อยู่ในหมวดของชุดปรับแรงดัน (Regulator) ซึ่งได้แก่ 2nd Stageและ alternate air source นั่นเอง

  1. 2nd Stage

สำหรับอุปกรณ์ชนิดนี้ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Primary Air Source  ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้ จะเป็นตัวทำหน้าที่ในการจ่ายและส่งอากาศสำรองให้กับนักดำน้ำได้คาบเอาไว้ เพื่อใช้หายใจขณะที่อยู่ใต้น้ำ โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่เรียกว่า 1st Stage นั่นเอง ทั้งนี้ สำหรับ 2nd Stage หรือ Primary Air Source ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ส่งจ่ายอากาศสำรอง ที่ทำหน้าที่สำคัญมากที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง ในอุปกรณ์หมวดหมู่การปรับแรงดัน หรือ Regulator เลยทีเดียว

2nd Stage และ Alternate air source

 

  1. Alternate Air Source

สำหรับอุปกรณ์ชนิดนี้ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Octopus  ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการจ่ายอากาศสำรอง ให้กับนักดำน้ำได้ใช้ในการหายใจ ในขณะที่อยู่ใต้น้ำนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ชนิดนี้มักนิยมทำออกมาให้มีสีเหลือง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้โดยง่าย ทั้งนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำหน้าที่ ในการเชื่อมต่อร่วมกันกับตัว 1st Stage นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อุปกรณ์เหล่านี้จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ชิ้นอื่น แต่ทว่าในเรื่องของความสำคัญและหน้าที่แล้ว  ได้แก่ 2nd Stageและ alternate air source นี้ ก็จัดได้ว่ามีความสำคัญไม่เป็นสองรองอุปกรณ์ใดเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอุปกรณ์ 2 ชิ้นนี้แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในชุดปรับแรงดันหรือ Regulator อีก 3 ชิ้นที่จะต้องทำงานร่วมกัน ได้แก่

– 1st Stage

– สาย Low pressure

– มาตรวัดความดันอากาศ หรือ Pressure gauge

ซึ่งแต่ละชิ้นนั้น ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการใช้งาน ในขณะที่นักดำน้ำต้องอยู่ใต้น้ำเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะอุปกรณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการหายใจ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทุก ๆ คนนั่นเอง