Tag แนะนำอุปกรณ์เอ็กซ์ตรีม

2nd Stage และ Alternate air source สำหรับอุปกรณ์ที่ อยู่ในกลุ่มตัวช่วยสำหรับการจัดแรงดันใต้น้ำ นับเป็นอีกหนึ่งส่วน ที่สำคัญ และเกี่ยวพัน

2nd Stage และ Alternate air source

2nd Stage และ Alternate air source

สำหรับอุปกรณ์ที่ อยู่ในกลุ่มตัวช่วยสำหรับการจัดแรงดันใต้น้ำ นับเป็นอีกหนึ่งส่วน ที่สำคัญ และเกี่ยวพันไปถึงชีวิตของนักดำน้ำ ได้เลยทีเดียว  โดยในวันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ อุปกรณ์มาตรฐานนักดำน้ำ อีก 2 ชิ้น ที่อยู่ในหมวดของชุดปรับแรงดัน (Regulator) ซึ่งได้แก่ 2nd Stageและ alternate air source นั่นเอง

  1. 2nd Stage

สำหรับอุปกรณ์ชนิดนี้ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  Primary Air Source  ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้ จะเป็นตัวทำหน้าที่ในการจ่ายและส่งอากาศสำรองให้กับนักดำน้ำได้คาบเอาไว้ เพื่อใช้หายใจขณะที่อยู่ใต้น้ำ โดยอุปกรณ์ชิ้นนี้ จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นที่เรียกว่า 1st Stage นั่นเอง ทั้งนี้ สำหรับ 2nd Stage หรือ Primary Air Source ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ส่งจ่ายอากาศสำรอง ที่ทำหน้าที่สำคัญมากที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง ในอุปกรณ์หมวดหมู่การปรับแรงดัน หรือ Regulator เลยทีเดียว

2nd Stage และ Alternate air source

 

  1. Alternate Air Source

สำหรับอุปกรณ์ชนิดนี้ สามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า Octopus  ซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้ เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่ในการจ่ายอากาศสำรอง ให้กับนักดำน้ำได้ใช้ในการหายใจ ในขณะที่อยู่ใต้น้ำนั่นเอง โดยทั่วไปแล้วอุปกรณ์ชนิดนี้มักนิยมทำออกมาให้มีสีเหลือง เพื่อให้สามารถมองเห็นได้โดยง่าย ทั้งนี้อุปกรณ์ชิ้นนี้จะทำหน้าที่ ในการเชื่อมต่อร่วมกันกับตัว 1st Stage นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อุปกรณ์เหล่านี้จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ชิ้นอื่น แต่ทว่าในเรื่องของความสำคัญและหน้าที่แล้ว  ได้แก่ 2nd Stageและ alternate air source นี้ ก็จัดได้ว่ามีความสำคัญไม่เป็นสองรองอุปกรณ์ใดเลยทีเดียว

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากอุปกรณ์ 2 ชิ้นนี้แล้ว ยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่อยู่ในชุดปรับแรงดันหรือ Regulator อีก 3 ชิ้นที่จะต้องทำงานร่วมกัน ได้แก่

– 1st Stage

– สาย Low pressure

– มาตรวัดความดันอากาศ หรือ Pressure gauge

ซึ่งแต่ละชิ้นนั้น ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการใช้งาน ในขณะที่นักดำน้ำต้องอยู่ใต้น้ำเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ทั้งนี้เป็นเพราะอุปกรณ์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการหายใจ ซึ่งนับว่าเป็นส่วนสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทุก ๆ คนนั่นเอง


DepthGauge สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับนักดำน้ำแล้ว นอกเหนือจาก ชุดที่ใช้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยทรงตัว, รวมไปถึงอุปกรณ์ช่วยในการ

DepthGauge

DepthGauge

สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับนักดำน้ำแล้ว นอกเหนือจาก ชุดที่ใช้สวมใส่อุปกรณ์ช่วยทรงตัว, รวมไปถึงอุปกรณ์ช่วยในการหายใจ  อีก ส่วนประกอบ 1 หนึ่ง ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากไม่แพ้กัน ซึ่ง อุปกรณ์ชิ้นนี้ จะคอยช่วยบอกระดับความลึกของน้ำที่ดำอยู่ในบริเวณนั้น ให้แก่ตัวนักดำน้ำได้ทราบแบบเรียลไทม์ ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าว นั่นก็คือ เจ้าอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Depth Gauge หรือ เครื่องวัดความลึกในการดำน้ำ นั่นเอง

สำหรับเครื่องวัดความลึกในการดำน้ำหรือ Depth Gauge ถือเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญที่นักดำน้ำจำเป็นจะต้องมีติดตัวไว้ เพื่อให้สามารถรับรู้ได้ว่า ในจุดที่อยู่ปัจจุบันมีความลึกของในอยู่ในระดับใด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้อุปกรณ์ชิ้นนี้ นอกเหนือจากในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว Depth Gauge

ยังช่วยให้ตัวนักดำน้ำสามารถคำนวณปริมาณของอากาศออกซิเจนที่มีอยู่ในถัง ณ เวลานั้น ได้ตรงกับระยะเวลาที่จะใช้งานได้อย่างเหมาะสมและพอดี  อุปกรณ์ชนิดนี้ มักถูกออกแบบมาให้สามารถเรืองแสงได้ เพื่อให้เรานักดำน้ำสามารถมองเห็นหรืออ่านค่า ได้อย่างชัดเจนในพื้นที่แสงน้อยขณะอยู่ใต้น้ำลึก

ในด้านของการทำงาน โดยส่วนใหญ่แล้วมาตรวัดความลึกในการดำน้ำ หรือ Depth Gauge นั้น มักนิยมต่อควบคู่ไปกับตัวมาตรวัดความดันอากาศ  หรือ Pressure Gauge  หากนักดำน้ำอุปกรณ์ชนิดที่เรียกว่าตัว Dive Computer แล้ว ก็อาจจะลดตัว Pressure Gauge  ออกไปแล้ว เหลือตัว Depth Gauge เอาไว้ใช้ บอกระดับแรงดันและความลึกของน้ำเพียงอย่างเดียว

อย่างไรก็ตาม นอกเหนือไปจาก ตัวเครื่องวัดความลึกในการดำน้ำ หรือ DepthGauge จะ เป็นการทำงานเชื่อมต่อผ่านสาย Low pressure และ มาตรวัดความดันอากาศ หรือ Depth Gauge แล้ว ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวยังถูกออกแบบให้มีดีไซน์แปลกใหม่ ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างอิสระและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น โดยการทำรูปทรงของตัว Depth Gauge ให้มาอยู่ในฟังชั่นหนึ่งของนาฬิกาข้อมือ ทั้งนี้ที่เหลือก็ล้วนแล้วแต่ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ใช้งาน ว่าจะมีความสนใจหรือต้องการใช้งานอุปกรณ์วัดความลึกในการดำน้ำ หรือตัว Depth Gauge ที่มี Design หรือฟังก์ชันการใช้งานแบบไหนนั่นเอง


อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD) สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานนักดำน้ำที่เรียกว่า BCD นั้น  มีชื่อเรียกเต็ม ๆ อย่างแท้จริง ว่า Bouyancy Compensator Device

อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)

อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)

สำหรับอุปกรณ์มาตรฐานนักดำน้ำที่เรียกว่า BCD นั้น  มีชื่อเรียกเต็ม ๆ อย่างแท้จริง ว่า Bouyancy Compensator Device ซึ่งอุปกรณ์ชนิดนี้ สามารถให้คำนิยามได้ง่ายๆก็คือ อุปกรณ์ประเภทถุงลม ที่ช่วยให้นักดำน้ำสามารถลอยตัวหรือประคองตัวอยู่ในระดับต่าง ๆ ภายใต้น้ำได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากขึ้น โดยใช้หลักการหักล้างของน้ำหนักตัวและน้ำหนักลมภายใน BCD เพื่อทำให้ร่างกายของเราอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนัก จนสามารถลอยตัวใต้น้ำได้อย่างอิสระ นั่นเอง

อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)

ประเภทของอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว หรือ BCD

ปัจจุบันประเภทของอุปกรณ์ชนิดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยการ ได้แก่

  1. อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภท Jacket or Vest Style BCDs

สำหรับอุปกรณ์โรยตัวประเภทนี้ มีรูปทรงคล้ายกับชื่อ นั่นคือ หน้าตาเหมือนกับเสื้อแจ็คเก็ตแบบแขนสั้นที่สวมใส่กันทั่วไปบนบกนั่นเอง โดยอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)  ประเภทนี้ จะมีการซ่อนถุงลมเอาไว้ภายในของตัวแจ็คเก็ต ซึ่งจะกระจายถุงลมล้อมรอบตัวผู้สวมใส่เอาไว้ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ในปัจจุบันอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภทนี้ จัดเป็นประเภทที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเลยทีเดียว

  1. อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภท FRONTADJUSTABLE Style

สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภทนี้ จะมีความเหมือนหรือคล้ายกับประเภทที่ 1 โดยมีรูปทรงคล้ายกับเสื้อแจ็คเก็ต  เพียงแต่ FRONT-ADJUSTABLE Style นี้ จะมีถุงลมอยู่แค่เพียงบริเวณด้านหน้าของลำตัวเท่านั้นเอง

อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภทนี้ ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการคิดค้นต่อยอดขึ้นมาจากประเภทที่ 1 ทำให้สามารถปรับขนาดและรูปทรงให้เข้ากับสรีระผู้ใช้งานได้มากขึ้นนอกจากนี้ ยังได้รับการยืนยันจากผู้ใช้งานจริง เป็นเสียงเดียวกันว่า อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภท FRONT-ADJUSTABLE Style นั้น มีความเบาบาง และ สามารถควบคุมการลอยตัวได้เสถียรกว่าแบบแรก เป็นอย่างมากเลยทีเดียว

  1. อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภท Back Mounted หรือ Wing Style

สำหรับอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภทนี้ มีรูปแบบตรงกันข้ามกับในประเภทที่ 2 นั่นก็คือ จะมีถุงลมที่ช่วยในการลอยตัวเฉพาะบริเวณด้านหลังของตัว BCD ที่สวมใส่ นั่นเอง โดย จุดแข็งของอุปกรณ์ควบคุมการลอยตัวประเภท Back Mounted หรือ Wing Style นี้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเบาสบาย ทั้งยังรู้สึกคล่องตัวเมื่อเคลื่อนที่ใต้น้ำมากกว่าแบบอื่น ๆ อีกด้วย


Regulator APEKS XTX50 Dive Regulator

Regulator APEKS XTX50 Dive Regulator

Regulator APEKS XTX50 Dive Regulator

สำหรับ Regulator จากApeks XTX50 ก็นับได้ว่า เป็นตัวเลือก สำหรับนักดำน้ำ ที่จริงจัง ซึ่งเน้นในเรื่อง ของประสิทธิภาพ และความแข็งแรงทนทาน ซึ่งต้องบอกเลยว่าใครที่ชื่นชอบในการดำน้ำ ดำน้ำบ่อยและกำลังมองหาอุปกรณ์ารดำน้ำลึกเป็นของตัวเองที่คุณสามารถซื้อมาเพื่อการใช้งานได้อย่างคล่องตัว สามารถมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพAPEKS XTX50 Dive Regulatorก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีงามมากๆเลยทีเดียว

 

Regulator APEKS XTX50 Dive Regulator

 

ต้องบอกเลยว่าอีกหนึ่งเหตุผลที่หลายๆคนต่างก็เลือกใช้งาน Regulator ของAPEKS XTX50 DiveRegulator นั่นก็คือในเรื่อง ของคุณภาพ และการใช้งาน ที่ง่ายดายมากๆ เพราะว่าAPEKS XTX50 DiveRegulator จะสามารถติดตั้งกับถังออกซิเจนได้ 2 แบบคือ แบบ Yoke c]t แบบ DIN ทำให้สะดวกมากๆและไม่ต้องคอยเปลี่ยน Regulator บ่อยๆ

 

 

นอกจากนั้น ในเรื่อง ของการหายใจ ก็ยังดีงาม อีกด้วย เพราะว่าคุณ จะสามารถหายใจ ได้แบบสบาย ๆ ผ่อนคลาย โดยที่ไม่รู้สึก ถึงความอึดอัด หรือไม่สบายคอในระหว่าง การดำน้ำเลย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ผู้ที่เลือก ใช้งานAPEKS XTX50 DiveRegulator ก็จะเป็นบรรดา ช่างภาพ ใต้น้ำ และผู้ที่มัก จะมีการดำน้ำอยู่บ่อยครั้งนั่นเอง

 

 

ข้อดีของAPEKS XTX50 DiveRegulator

– มีท่อหายใจที่กว้าง

– มีให้เลือกทั้งแบบ A (Yoke) หรือ DIN

– สายยางยืดแบบยืดหยุ่นที่แข็งแรงทนทาน

– ใช้งานได้ง่าย

– สองพอร์ตแรงดันสูง

– สี่พอร์ตแรงดันปานกลาง

– ใช้วัสดุที่ทำ มาจาก โครเมียมเหนือทอง เหลืองมารีน

ราคา : 22,000 บาท

 

 


 

.

.

กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ

กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ

กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ทางอากาศ ถือว่าเป็นหนึ่งในชนิดของกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่มาพร้อมความเสี่ยงในระดับที่สูง ลองจินตนาการว่าเราเป็นวัตุหนึ่งที่ลอยอยู่บนอากาศ และ ตกลงมาด้วยความรวดเร็วก็คงสร้างความหวาดเสียวให้ไม่น้อย

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ทางอากาศ มีผู้นิยม เล่นอยู่เป็นจำนวนมาก หากจะเล่น คงต้องศึกษา ให้ดี เพราะ เมื่ออยู่บนอากาศ อุบัติเหตุ สามารถเกิดขึ้น ได้เรียกว่า ทุกวินาที การเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม ทางอากาศ อาจจะต้องอาศัย ความกล้ากว่า กีฬา ชนิดอื่น ๆ พอสมควร

วันนี้จะมาพูดถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเล่น อย่าง Base Jumping อธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ นี่คือกีฬาที่เป็นการกระโดด อยู่ท่ามกลางอากาศ กีฬาชนิดนี้นิยมเล่นตามสถานที่ที่มีความสูงจากระดับพื้นดินหลักร้อยเมตร สถานที่หลัก ๆ สำหรับการเล่น คือ ตึกสูง  หน้าผา หรือ เสาอากาศ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม กีฬาชนิดนี้ มีความเสี่ยงสูงมากต่อชีวิต ขณะเล่นควรมีผู้เชี่ยวชาญ ครูฝึก หรือแม้กระทั่งอุปกรณ์กีฬาที่ได้มาตรฐาน อยู่กับเราตลอดเวลาขณะเล่นนั้นเอง

 

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ทางอากาศ ชนิดต่อมา ลักษณะคล้าย ๆ กับการฝึก ทหาร ในหนัง ที่เราได้ดูกัน อย่าง ร่มร่อน หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Hang Gilding กีฬาชนิดนี้ต้องอาศัย อุปกรณ์ เป็นหลัก ในการเล่น นั่นก็คือผ้ารูป สามเหลี่ยม ที่ต้องออกแบบ มาอย่างดี และโดยเฉพาะมาก ๆ สำหรับผู้เล่น ให้อยู่บน อากาศ ได้อย่างปลอดภัยนั่นเอง

 

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ เป็นอีกหนึ่ง ชนิดกีฬา ที่น่าสนใจ และน่าลอง ไปเล่นเป็น อย่างมาก แต่ทว่าความเสี่ยง ก็อาจจะสูง มากด้วยเช่นกัน ดังนั้น ควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ เล่นทุกครั้ง

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ


 

.

.

กีฬาเอ็กซ์ตรีมไบค์ คืออะไร

กีฬาเอ็กซ์ตรีมไบค์ คืออะไร

กีฬาเอ็กซ์ตรีมไบค์ คืออะไร

วันนี้จะพาไปรู้จักอีกหนึ่งชนิดของกีฬาเอ็กซ์ตรีม ที่คนยุคใหม่นิยมเล่นกันมาก แต่ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไรนัก อย่างกีฬาเอ็กซ์ตรีมไบท์ ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก เป็นกีฬาเฉพาะกลุ่ม ที่หลายๆ คนนั่งมองดูก็อาจจะหวาดเสียวกันไปตาม ๆ กัน

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีมไบค์ คืออะไร

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีมมีหลายแบบให้เราได้เลือกเล่นกัน ในปัจจุบัน วิวัฒนาการพัฒนามาเรื่อย ๆ ตามกาลเวลา และ ยุคสมัย คนเราเริ่มมีทางเลือกในการเล่นมากขึ้น กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เรามักจะคุ้นหูกัน ก็อาจจะมี กีฬาเอ็กซ์ตรีมบก กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศ กีฬาเอ็กซ์ตรีมทางน้ำ

 

 

ซึ่งกีฬาเอ็กซ์ตรีมไบค์ เรียกว่าเริ่มต้น อาจจะ เกิดมาจาก BMX  ที่เป็นเกี่ยวกับ จักรยานวิบาก จักรยานผาดโผน จุดเริ่มต้น ตามที่มี การบันทึกไว้ กีฬาเอ็กซ์ตรีมไบค์ อาจจะเกิดในช่วงปี 1865  หากนับจากตอนนั้นถึงปัจจุบัน จุดเริ่มต้นก็ใช้เวลานานมากพอสมควร นับหลายปีเลยก็ว่าได้  ซึ่งในช่วงแรก วิวัฒนาการด้านอุปกรณ์ไม่ได้ทันสมัยเท่ายุคเรา วัสดุสมัยก่อนของจักรยานวิบาก ตัวจักรยาน จะเป็น เหล็ก และ ตัวล้อสร้างจากไม้ ใช้แรงมนุษย์ในการขับเคลื่อน

 

 

หลังจากนั้น เริ่มมีการพัฒนาการ ขึ้นมา ตามยุคสมัย การพัฒนาการ ของจักรยาน ก็มีมากขึ้น จน เป็นที่นิยมแพร่หลาย  จากตอนแรก ที่ต้องใช้ แรงมนุษย์ ในการขับเคลื่อน ตอนนี้ ได้พัฒนาม าเป็นจักรยาน วิบากไฟฟ้า ซึ่งตอบโจทย์ นักกีฬา เอ็กซ์ตรีม ไบท์รุ่นใหม่ ทำให้ทุ่นแรง ไม่ต้องใช้แรงมาก ในการขับเคลื่อน ทำให้ได้ออก ท่าทาง ได้เต็มที่ แถมวัสดุ ก็พัฒนาให้มี ความแข็งแกร่ง และ เบาลงกว่าเดิม ตอบโจทย์ สายลุย ได้เป็นอย่างดี

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีมไบค์ คืออะไร


 

.

.

อุปกรณ์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่สำคัญ

อุปกรณ์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่สำคัญ

อุปกรณ์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่สำคัญ

อุปกรณ์กีฬา เป็นสิ่งที่คู่กับการเล่นกีฬามาเสมอ สำหรับกีฬาเอ็กซ์ตรีมก็เช่นกัน และ ดูเหมือนจะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะเหมือนเราต้องฝากชีวิตไว้กับมันเลยก็ว่าได้

 

อุปกรณ์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่สำคัญ

 

หากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้คุณภาพ ก็อาจจะเป็นอันตรายกับตัวผู้เล่นได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่สนใจ หรือ ชอบในกีฬาเอ็กซ์ตรีม ก็ควรลงทุนกับอุปกรณ์กีฬามากเป็นพิเศษ เพราะนั้นหมายถึงความปลอดภัยในชีวิตของผู้เล่นโดยตรง

อุปกรณ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมบางชนิดอาจจะมีความซับซ้อนมากกว่าอุปกรณ์กีฬาด้านอื่น ๆ ควรศึกษาวิธีใช้และการรักษา ระยะเวลาการใช้งาน ให้ดีและเข้าใจให้มากที่สุด วันนี้จะมีตัวอย่างของอุปกรณ์กีฬาที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญที่คอยช่วยชีวิต คือ อุปกรณ์เซฟตี้ ต้องมีติดตัวตลอด และ ต้องสวมใส่ทุกครั้งที่ลงเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีม

 

 

สำหรับกีฬา กระโดดร่ม หรือกระโดดสูง การเช็ค และ เรียนรู้วิธีการ ทำงาน ของสลิงที่ติดกับตัวเรา ก็เป็นสิ่งสำคัญ ถึงแม้จะศึกษา มามากมาย ขนาดไหน แต่อย่าลืมว่าอุบัติเหตุ เกิดขึ้น ได้เสมอ สลิง หรือ สายที่เป็นเหมือน อุปกรณ์ ตัวช่วยหลัก ในการเล่นของเราควรมีความแข็งแรง ยาวในระดับที่มาตรฐาน และ ควรศึกษาการทำงานของมันเป็นอย่างดีให้เข้าใจ กลวิธี การทำงาน และ ที่สำคัญควรมองหาอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในยามคับขันของเราไว้ด้วย เพราะหากเกิดอุบัติเหตุ จะได้แก้ไขปัญหาได้ทัน

 

 

สรุปโดยรวม อุปกรณ์กีฬาเอ็กซ์ตรีม ทุกชนิด ล้วนมีความสำคัญ และยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์เซฟตี้ ควรที่จะต้องมีติดตัว และ จำเป็น ต้องใส่เสมอ ทุกครั้ง ที่เล่นกีฬาชนิดใด ก็ตาม ความสนุกอาจจะ เป็นสิ่งรอง แต่ความปลอดภัย ต้องมา ก่อนเสมอ

 

อุปกรณ์ กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่สำคัญ


 

.

.

กีฬาเอ็กซ์ตรีม กับคนเมือง

กีฬาเอ็กซ์ตรีม กับคนเมือง

กีฬาเอ็กซ์ตรีม กับคนเมือง

คนเมืองชอบการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ และ แข่งขันอยู่เสมอแทบจะตลอดเวลา เรียกว่า บางทีเขาอาจจะต้องการที่ปลดปล่อย หรือ หาความสุขแบบเรียบง่ายไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากมาย

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีม กับคนเมือง

 

การออกกำลังกาย ก็ถือเป็น ความสุข อีกอย่างหนึ่ง ที่เป็นทางออก ให้กับ คนเมือง ที่ใช้ชีวิตอย่าง เคร่งเครียด และ เร่งรีบได้ เป็นอย่างดี แต่การออกกำลังกาย ที่ตอบโจทย์ชีวิตแบบคนเมืองก็คงไม่พ้น กีฬาที่ไม่ต้องใช้เวลาเดินทางมาก หรือ อุปกรณ์ที่เยอะจนเกินไป

ซึ่งกีฬาเอ็กซ์ตรีม แน่นอนว่าขึ้นชื่อเรื่องการหลั่งสารอะดินนาลีนขณะเล่น ซึ่งเป็นสารที่ให้ความสุข คงไม่แปลกที่คนเมืองจะหันมาเล่นกีฬาประเภทนี้กันมากขึ้น เหมือนกับการปลดปล่อย ความเครียด ให้ผ่อนคลาย พูดมาถึงขนาดนี้แล้ว

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ที่เหมาะกับ คนเมือง ในช่วงเลิกงาน ก็คงไม่พ้น เซิร์ฟสเก็ต หรือ สเก็ตบอร์ด ที่มีลานกิจกรรม ในเมือง มากมาย ให้ได้ เลือกเล่นกัน และอาจ จะยัง พาไปเจอ มิตรภาพใหม่ ๆ ขณะเล่น หรือ ถ้าไม่อยาก ออกไปไหนไกล ก็เล่น ในบริเวณบ้านได้ โดยอาจ จะชวน ครอบครัว ออกมาร่วมเล่นกัน เพื่อใช้ เวลายามเย็น และสานสัมพันธ์ ในครอบครัว ให้กระชับ แน่นแฟ้นได้อีกด้วย ยังไม่พอ  นอกจากนั้น ยังได้สุขภาพ ที่แข็งแรง ตามมาพร้อม กับ ความสุขเล็ก ๆ ที่ได้จากการ ออกกำลังกาย

 

 

นอกจากนี้กีฬาเอ็กซ์ตรีมบางที่ ยังเป็นสถานที่เล่นแบบพ่วงสถานที่ท่องเที่ยวไปด้วย แน่นอนว่าจะเป็นกิจกรรมในวันหยุดให้กับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองได้อย่างดี เพราะเพียงแค่ระยะเวลาสั้น ๆ ก็สามารถท่องเที่ยว บวกกับการทำกิจกรรมต่าง ๆที่ชื่นชอบ ให้ได้ปลดปล่อยอารมณ์กันได้อย่างเต็มที่

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีม กับคนเมือง


 

.

.

5 อันดับนักกีฬา เอ็กซ์ตรีมชื่อดัง

5 อันดับนักกีฬา เอ็กซ์ตรีมชื่อดัง

5 อันดับนักกีฬา เอ็กซ์ตรีมชื่อดัง

กีฬาก็ต้องมีผู้เล่น หรือ ที่เราเรียกกันว่า นักกีฬา ซึ่งกีฬาเอ็กซ์ตรีม ก็มีมากมายเหมือนกันในวงการนี้ วันนี้จะพามารู้จัก นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมชื่อดังที่มีอยู่แทบจะทั่วทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้

 

5 อันดับนักกีฬา เอ็กซ์ตรีมชื่อดัง

 

คนแรก เป็นนักกีฬาฝั่ง เอเชีย บ้านเรา อย่าง ประเทศจีน ชื่อว่า สวี่ยเฉียง เป็นนักกีฬา ผาดโผน ที่ชื่อว่า ปากัวร์ ฉายา ของหนุ่ม นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมจีน รายนี้คือ ราชาความสุดขีด สุดรอบด้าน ที่สุด ของประเทศจีน อีกด้วย

คนต่อมาเป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมชาวไทยอย่าง นาย เกียรติชัย วานิชย์สกุล หรือ ตี๋ เป็นนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมด้าน การปั่นจักรยานผาดโผนทีมชาติไทย ที่ไปคว้าตำแหน่งมากมายระดับโลก สร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยมาแล้ว ในการแข่งขันของอินโดนีเซียปี 2016

อันดับที่สาม ข้ามไปยังประเทศออสเตรีย อย่าง เฟลิกซ์ บอมการ์ทเนอร์ ที่สร้างประวัติศาสตร์อย่างการกระโดดร่มลงมาในระดับความสูง 31 กิโลเมตรจากภาคพื้นดิน จากบอลลูนที่ลอยอยู่บนฟ้า เพื่อหวังทำลายสถิติ

 

 

อันดับที่ 4 เป็น นักกีฬาสัญชาติอังกฤษที่ถือเป็นต้นกำเนิดของ กีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยก็ว่าได้ อย่าง เกรแฮม ดิกดินสัน  เขาหลงรักในการเล่นกีฬาผาดโผน ดิ่งพสุธา โดยขณะเขาเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมทางอากาศเขาได้อัดคลิปวิดีโอขณะกำลังเล่น กีฬาผาดโผนท้ามฤตยู ในชุดติดปีก คล้ายนกบินลงมา ทำให้คลิปเค้าได้รับยอดวิวเป็นจำนวนมาก รวมถึงทำให้คนรู้จักชื่อเขาแทบจะทั่วโลก

อันดับต่อไป ก็เป็นทางฝั่งไทย เหมือนกัน อย่าง คุณ จีระศักดิ์ ทัศศร เป็นนักกีฬา    อินไลน์สเก็ต ซึ่งไม่ใช่แค่ดังในประเทศไทยเท่านั้น แต่เค้ายังเป็นอันดับที่ 3 ของโลกด้วยซ้ำ

 

 

ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคนดังเท่านั้น แต่หากคนเราเปลี่ยนความชอบ เป็นอาชีพ สร้างความสุขและชื่อเสียงให้กับตัวเองได้หากตั้งใจและมุ่งมั่น

 

5 อันดับนักกีฬา เอ็กซ์ตรีมชื่อดัง


 

.

.

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในโอลิมปิก

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในโอลิมปิก

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในโอลิมปิก

กีฬาเอ็กซ์ตรีมที่เป็นกระแสร้อนแรงกับทุกเพศ ทุกวัย ที่หันมาเล่น จนเข้าไปเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกที่มีการแข่งขันกันชนิดที่เรียกว่า จริงจัง และ วัดความเป็นระดับโลกกันไปเลยด้วยซ้ำ

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในโอลิมปิก

 

โดยเมื่อประมาณปี 2020 คณะกรรมการ  IOC หรือ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ได้มีการลงมติ ผลักกีฬาเอ็กซ์ตรีม จำนวน 5 ชนิด เข้าสู่การแข่งขัน โอลิมปิกส์เกมปี 2020 ณ กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น หรือ Tokyo Olympic 2020 โดยตามมติคณะกรรมการได้โหวตให้ 5 กีฬาเอ็กซ์ตรีม ได้แก่ สเก็ตบอร์ต  , เซิร์ฟบอร์ด , ปีนหน้าผา  ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากของวงการกีฬาเอ็กซ์ตรีม  เพราะ กีฬาที่มีมานานมากแล้ว แต่ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจเท่าไรนัก

กีฬาในรูปแบบเอ็กซ์ตรีมหลากชนิด ที่ถูกจัดเข้าไปเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกนั้น เรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกันในฐานะ กีฬาเอ็กซ์ตรีมโอลิมปิกกันดีกว่า

 

 

  • สเก็ตบอร์ดที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกนั้น ได้รับคัดเลือกทั้งสองแบบทั้งแบบ Street และ Park ทำให้วัยรุ่น และ คนเริ่มหันมานิยมเล่นกันมากกว่าเดิม เพราะต้องการที่จะเป็นหนึ่งในนักกีฬาโอลิมปิกที่จะได้ไปหมุนตัว ออกลีลากระโดด บนบอร์ด ให้ทั่วโลกได้ชมกัน
  • เซิร์ฟบอร์ด คือการทรงตัวบนกระดานโต้คลื่นท่ามกลางสายลม แสงแดด และเกลียวคลื่น การเล่นเซิร์ฟบอร์ดนอกจากที่จะต้องการอาศัยการทรงตัวแล้ว ยังต้องคอยควบคุม และ ประเมิณสถานการณ์ของสภาพแวดล้อม ขณะอยู่ในน้ำเสมอ เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแก่ชีวิต
  • ปีนหน้าผา  เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความแข็งแรง ความอดทน และการฝึกฝนเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งในการแข่งขันโอลิมปิกได้นำ 3 รูปแบบ มาใช้ในการแข่ง ได้แก่   Speed climbing การปีนหน้าผาแบบเร็ว, Bouldering คือ การปีนโดยไม่ใช้เชือก และ Lead Climbing คือการปีนน้าผาที่ต้องนำเชือกไปติดกับอุปกรณ์บนหน้าผา

 

 

ทั้งหมดถือเป็นความภูมิใจและความน่ายินดีของวงการกีฬาเอ็กซ์ตรีมเป็นอย่างมากที่สามารถผลักดันเข้าสู่การเป็นหนึ่งในกีฬาโอลิมปิกที่เป็นสากล และยิ่งใหญ่มากขึ้น

 

กีฬาเอ็กซ์ตรีม ในโอลิมปิก


 

.

.