Pressure Gauge

Pressure Gauge

ในการทำกิจกรรมดำน้ำนั้น นอกเหนือจากทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นจะต้องฝึกฝนให้มีความชำนาญ ในระดับหนึ่งแล้ว การศึกษารายละเอียดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับการใช้งาน ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่ง ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ทั้งนี้สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำน้ำนั้น ส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่สุด และเกี่ยวพันกับชีวิตของนักดำน้ำเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ กลุ่มอุปกรณ์สำหรับใช้ในการหายใจใต้น้ำนั่นเอง โดยในวันนี้ เราจะพาผู้อ่านมาความรู้จัก กับอุปกรณ์มาตรฐานนักดำน้ำอีกหนึ่งชนิดที่อยู่ในหมวดหมู่ของ อุปกรณ์สำหรับควบคุมการหายใจ และชุดปรับแรงดัน (Regulator)  ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่า นั่นก็คือ Pressure Gauges นั่นเอง

สำหรับอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Pressure Gauges นั้น สามารถเรียกเป็นภาษาไทยได้แบบง่ายๆว่า ตัวมาตรวัดความดันอากาศ ด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ มีหน้าที่ ในการวัดแรงดันอากาศ อยู่ภายในถังออกซิเจน สำหรับใช้ในการหายใจใต้น้ำ ว่าในขณะนั้นมีความจุของอากาศเหลืออยู่ภายในถังสำหรับใช้งาน ปริมาณเท่าไร ทั้งนี้สำหรับมาตรวัดความดันอากาศ  หรือ Pressure Gauges นั้น จะต้องทำงาน โดยการเชื่อมต่อผ่านกับอุปกรณ์อื่น ๆ อย่าง สาย High pressure และ 1st Stage

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Gauge นี้ ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อวัดค่าอื่น ๆ ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระดับความลึกของน้ำที่ดำ รวมไปถึงเข็มทิศบอกทางขณะอยู่ใต้น้ำ ทั้งนี้หากผู้ใช้งานมีอุปกรณ์อื่น เช่น Dive Computer ก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ตัวอุปกรณ์มาตรวัดความดันอากาศ  หรือ Pressure Gauges ได้เช่นเดียวกัน และนอกเหนือไปจากอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้ว ในการทำงานของชุดปรับแรงดันภายใต้น้ำหรือ Regulator นั่น ยังจะต้องทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นด้วย ดังต่อไปนี้

  • 1st Stage
  • 2nd Stage หรือ Primary Air Source
  • สาย Low pressure
  • มาตรวัดความดันอากาศ หรือ Pressure gauges
  • Octopus หรือ Alternate Air Source

ซึ่งแต่ละชิ้นนั้น ก็ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อ ชีวิตของเรานักดำน้ำในขณะที่ต้องอยู่ใต้น้ำเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ก่อนการดำน้ำทุกครั้ง จึงจำเป็นจะต้องตรวจเช็ค การทำงานและประสิทธิภาพของชุดปรับแรงดันหรือ Regulator เป็นอย่างดี ทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล ซึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ต่อตัวผู้ใช้งานนั่นเอง