คู่มือสำหรับการใช้งาน คอมพิวเตอร์ดำน้ำหรือ RDP eRDPM ปัจจุบันในการดำน้ำ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยี เข้ามาใช้จะมีบทบาท

คู่มือสำหรับการใช้งาน คอมพิวเตอร์ดำน้ำหรือ RDP eRDPM

คู่มือสำหรับการใช้งาน คอมพิวเตอร์ดำน้ำหรือ RDP eRDPM

ปัจจุบันในการดำน้ำ ได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง ๆ และเทคโนโลยี เข้ามาใช้จะมีบทบาทในหลาย ๆประเภท ไม่ว่าจะเป็น Drive คอมพิวเตอร์หรือ RDP / eRDPM ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง อุปกรณ์ที่ผู้สอนดำน้ำและผู้ช่วยต้องมีเพิ่มเติมจากอุปกรณ์มาตรฐาน แต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่ สำหรับบางคนและด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง จึงทำให้ปัจจุบันเกิดการคิดค้น คู่มือสำหรับการใช้งานคอมพิวเตอร์ดำน้ำหรือRDP / eRDPM ขึ้นมาอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักดำน้ำหลายๆคนได้ศึกษารายละเอียดเพื่อนำไปใช้งาน

ทั้งนี้ การที่จะเริ่มศึกษารายละเอียดและคู่มือต่าง ๆ ในด้านการใช้งาน สำหรับใครที่สงสัยว่าคอมพิวเตอร์ดำน้ำ หรือ RDP / eRDPM นั้นคือเครื่องคือสำหรับทำอะไร ในวันนี้ เราจะพามาทำความรู้จักกับทั้ง 2 อุปกรณ์ที่สำคัญเหล่านี้กัน

  1. RDP/eRDPM  (Recreational Dive Planner)

เครื่องมือชนิดนี้ มีเอาไว้สำหรับวางแผนก่อนเริ่มการดำน้ำ โดยการป้อนค่าแรงดันระดับความลึกและปริมาณของออกซิเจนเข้าไปอุปกรณ์เครื่องมือชนิดนี้ จะทำการประมวลรูปแบบและแผนการดำน้ำออกมาให้แม่นยำและปลอดภัยมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วมีด้วยกัน 3 แบบได้แก่

  • e-RDPML
  • Wheel
  • Table
  1. Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ

สำหรับเครื่องมือชนิดนี้ ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายกับการดำน้ำในปัจจุบัน ซึ่งสามารถใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์และมีความฟังก์ชันที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการต่าง ๆ ของเหล่านักดำน้ำได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีการคำนวณ แผนการดำน้ำต่าง ๆ ออกมาอย่างเสถียรและแม่นยำ ทำให้สามารถดำน้ำได้อย่างปลอดภัยไร้กังวล

ซึ่งแน่นอนว่า ในฟังก์ชันต่าง ๆ ของอุปกรณ์เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะครอบคลุมและอำนวยความสะดวก ได้มากมาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องศึกษาและมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานเป็นอย่างดี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดนั่นเอง และด้วยเหตุนี้  คู่มือสำหรับการใช้งาน คอมพิวเตอร์ดำน้ำหรือ RDP / eRDPM จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมที่มีความสำคัญ ที่จะช่วยเหลือนักดำน้ำได้อีกเป็นอย่างมาก


Dive คอมพิวเตอร์หรือ RDP ERDPML หรือ Dive Table ปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักดำน้ำทั้งหลาย

Dive คอมพิวเตอร์หรือ RDP ERDPML หรือ Dive Table

Dive คอมพิวเตอร์หรือ RDP ERDPML หรือ Dive Table

ปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักดำน้ำทั้งหลาย ได้ใช้งานอย่างอเนกประสงค์มากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่า นั่นก็คือ Dive คอมพิวเตอร์ หรือ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) นั่นเอง

Dive คอมพิวเตอร์หรือ RDP ERDPML หรือ Dive Table

Dive คอมพิวเตอร์ และ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) นั้น ถือเป็นอุปกรณ์สำหนับการดำน้ำ ที่ใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ในด้านการคำนวณความลึก และแรงดันต่าง ๆ ภายในน้ำ แบบ Real Time เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายจากแรงดัน และระดับความลึกของน้ำหรือที่เรียกกันว่า อาการ Decompression Sickness โดยก่อนหน้านี้ ผู้คนมักนิยมใช้ อุปกรณ์ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) เป็นส่วนใหญ่ แต่ทว่าในปัจจุบันการใช้งาน ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ เข้ามาทดแทน ทั้งนี้เหตุผลที่ตัว Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ เริ่มเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมมากกว่านั้น สาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะปัจจัยทางด้านความสะดวกสบาย และฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมรวมไปถึงขนาดและน้ำหนักที่ง่ายต่อการพกพามากกว่าในขณะอยู่ใต้น้ำ นั่นเอง

โดยในส่วนของการใช้งานของอุปกรณ์ที่เรียกว่า Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำนั้น สามารถครอบคลุมการทำงานทดแทนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลัก ๆ แล้ว หน้าที่และประโยชน์ของการทำงานจาก ตัวอุปกรณ์ Drive คอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำนั้น ได้แก่

  • คำนวณค่าความลึกของน้ำได้อย่างคงที่และแม่นยำ
  • ใช้สำหรับการคำนวณค่าความลึกและปริมาณของออกซิเจนให้ใช้งานได้อย่างสมดุล ซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ภายในน้ำได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น
  • Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ ให้ข้อมูลได้ถูกต้องมากกว่า RDP หรือ Dive Table)
  • สามารถคำนวณและบอกระยะเวลาที่ต้องขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
  • สามารถบอกแรงดันและปริมาณของอากาศที่อยู่ภายในถังอากาศได้

ซึ่งทั้งหมดนี้ น่าจะเป็นเหตุผลที่ยืนยันได้ว่าเหตุใดอุปกรณ์ สำหรับการดำน้ำอย่าง Dive คอมพิวเตอร์ หรือ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) นั้น จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญสำหรับนักดำน้ำทั่วโลกได้เลือกมาใช้งาน