Dive คอมพิวเตอร์หรือ RDP ERDPML หรือ Dive Table

Dive คอมพิวเตอร์หรือ RDP ERDPML หรือ Dive Table

ปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเหล่านักดำน้ำทั้งหลาย ได้ใช้งานอย่างอเนกประสงค์มากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ที่ว่า นั่นก็คือ Dive คอมพิวเตอร์ หรือ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) นั่นเอง

Dive คอมพิวเตอร์หรือ RDP ERDPML หรือ Dive Table

Dive คอมพิวเตอร์ และ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) นั้น ถือเป็นอุปกรณ์สำหนับการดำน้ำ ที่ใช้เพื่อ วัตถุประสงค์ในด้านการคำนวณความลึก และแรงดันต่าง ๆ ภายในน้ำ แบบ Real Time เพื่อใช้ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับร่างกายจากแรงดัน และระดับความลึกของน้ำหรือที่เรียกกันว่า อาการ Decompression Sickness โดยก่อนหน้านี้ ผู้คนมักนิยมใช้ อุปกรณ์ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) เป็นส่วนใหญ่ แต่ทว่าในปัจจุบันการใช้งาน ในวัตถุประสงค์ดังกล่าวนั้น มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ เข้ามาทดแทน ทั้งนี้เหตุผลที่ตัว Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ เริ่มเป็นที่แพร่หลายและได้รับความนิยมมากกว่านั้น สาเหตุสำคัญก็เป็นเพราะปัจจัยทางด้านความสะดวกสบาย และฟังก์ชั่นการใช้งานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมรวมไปถึงขนาดและน้ำหนักที่ง่ายต่อการพกพามากกว่าในขณะอยู่ใต้น้ำ นั่นเอง

โดยในส่วนของการใช้งานของอุปกรณ์ที่เรียกว่า Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำนั้น สามารถครอบคลุมการทำงานทดแทนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งหลัก ๆ แล้ว หน้าที่และประโยชน์ของการทำงานจาก ตัวอุปกรณ์ Drive คอมพิวเตอร์สำหรับดำน้ำนั้น ได้แก่

  • คำนวณค่าความลึกของน้ำได้อย่างคงที่และแม่นยำ
  • ใช้สำหรับการคำนวณค่าความลึกและปริมาณของออกซิเจนให้ใช้งานได้อย่างสมดุล ซึ่งจะทำให้สามารถอยู่ภายในน้ำได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น
  • Drive คอมพิวเตอร์สำหรับการดำน้ำ ให้ข้อมูลได้ถูกต้องมากกว่า RDP หรือ Dive Table)
  • สามารถคำนวณและบอกระยะเวลาที่ต้องขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย
  • สามารถบอกแรงดันและปริมาณของอากาศที่อยู่ภายในถังอากาศได้

ซึ่งทั้งหมดนี้ น่าจะเป็นเหตุผลที่ยืนยันได้ว่าเหตุใดอุปกรณ์ สำหรับการดำน้ำอย่าง Dive คอมพิวเตอร์ หรือ RDP (eRDPML หรือ Dive Table) นั้น จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญสำหรับนักดำน้ำทั่วโลกได้เลือกมาใช้งาน